Barion Pixel

Jelen Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban ÁSZF – tartalmazza a webshopon keresztül
történő értékesítés és vásárlás feltételeit, amelynek elfogadásával szerződés, jogviszony jön létre
a vásárló és a webshop üzemeltetője között.
Az elvisilk.hu webshop böngészésével és használatával ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a
használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak
minden pontjával egyetért!
A webshopban történő vásárlás egyúttal az Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.

ADATOK

Tulajdonos, üzemeltető: Kovács Elvira e.v.
Székhely: 8264 Szigliget, Kossuth L. u. 24.
Adószám: 79391368-1-39
Telefon: +36 20 344-9797
E-mail cím: info@elvisilk.hu
Bankszámla szám: 11773487-01696019
Nyilvántartási szám: 54696776

A TERMÉKEKRŐL

Saját készítésű selyemkendők és selyemsálak különböző méretekben.. Díszdobozok a dekoratív
csomagoláshoz.
A kendők és sálak 100% hernyóselyemből készültek, a rajtuk látható minta kézzel festett.
A termékekről készült képek saját célra történő felhasználása nem megengedett.
A termékeket minden esetben elvisilk felirattal látom el.
A termékek mellé minden esetben használati útmutatót mellékelek, amely tartalmazza a
tisztításra és vasalásra vonatkozó ismereteket, amelyek betartása feltételei a termékekre
vonatkozó garanciának.

A VÁSÁRLÁS MÓDJA

A webshopban található termékek általában készletről rendelhetők, ami azt jelenti, hogy a
megrendelést követően egy héten belül átvehetők személyesen, vagy a kiszállítást követően.
Amennyiben a kiválasztott termék nincs készleten, úgy két hét alatt kerül kiszállításra.

A VÁSÁRLÁS MENETE, MEGRENDELÉS

A webshop kínálatát áttekintve, az adott termék leírása és adatai mellett a “Kosár” funkció
használatával történhet a kiválasztás. Ekkor aktívvá válik a weboldal fejlécében is a “Kosár”
funkció, így bármikor áttekinthető a Kosár tartalma.
A megfelelő termékek kiválasztását követően a “Kosár” gomb megnyomásával a “Pénztár”
oldalra érkezik a Vásárló. A vásárlás az adatok megadásával, “Küldés” gomb megnyomásával
véglegesíthető. A vásárláshoz regisztrációra nincsen szükség. A vásárlás során a kötelező mezők
kitöltése feltétele a vásárlási folyamat lezárásának. Adatok hiányában, vagy hibás adatok esetén a
vásárlási folyamat lezárása ellenére meghiúsulhat a megrendelés.
A “Kosárba” tett termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződés Kovács Elvira e.v. és a Vevő
között a Vevő által kitöltött megrendelésben meghatározott adatokkal és a jelen ÁSZF szerinti
feltételekkel jön létre. A “Pénztár” oldalon a megrendelés véglegesítése előtt lehetőség van a
megrendelés ellenőrzésére, módosítására.
A megrendelésről rendszerünk értesítést küld számunkra, valamint a Vevő által megadott e-mail
címre. Ez még nem minősül megrendelés visszaigazolásnak, csak a rendelés elküldésének tényét
rögzíti. A megrendelés végleges visszaigazolása e-mailen történik. A visszaigazolásban
feltüntetjük a megrendeléssel kapcsolatos információkat, amelyek a megrendelés teljesítéséig
rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a Vevő – telefonon, vagy e-mailen – nyomon kövesse a
megrendelés állapotát.
Hibásan, vagy hiányosan kitöltött megrendelési adatlap esetén a megrendelését sem
visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő
kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem tudunk vállalni.
A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor
a webshop e-mailben tájékoztatja a Vevőt a teljesítésről. A teljesítés lehetséges módjai:
személyes átvétel, postai, vagy csomagfutárral történő küldés.
Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ÁSZF
szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető
leghamarabb e-mailben és telefonon értesítjük a Vevőt.
Amennyiben a Vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés
lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért Kovács Elvira webshopja nem tartozik felelősséggel.
Ebben az esetben Kovács Elvira, webshopja a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5
munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett Vevőt a tényről, és felszólítja, hogy adja meg a
helyes szállítási címet. Amennyiben a Vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt
kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség: korábbi banki
átutalás esetén, ha a Vevő a válaszlevéllel egyidejűleg átutalja az ismételt kézbesítés költségét.
Amennyiben 1., a Vevő Kovács Elvira felszólítására 5 munkanapon belül nem reagál, vagy 2.,
nem kéri az ismételt kézbesítést, 3., nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy
a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését
követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a Vevő részére. Ez esetben
Kovács Elvira webshopja nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a Vevő felé.
A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül e-maiben az
info@elvisilk.hu címre küldött levéllel, vagy telefonon. Ez utóbbi esetben is visszaigazolás után
válik élővé a megrendelés.
Jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nyelve: magyar.
A megrendeléseket a teljesítést követő 60 napig tároljuk az esetleges panaszok nyomon
követhetősége végett. 60 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes
adatokat archiváljuk. Erre nézve lásd még az Adatkezelési tájékoztató menüpontban foglaltakat.

TERMÉKEK ÁRA, VÁSÁRLÁS EGYÉB KÖLTSÉGEI

A kiválasztott termékek, mellett feltüntetett árak alanyi adómentesek, forintban értendők.
A termékek ára nem tartalmazza a kezelési és szállítási díjat. A szállítási díj magában foglalja a
szállításhoz szükséges postázási csomagolás-kezelés és szállítási költségeket. A szállítási díj
Magyarországon belül a Magyar Posta Zrt. árai által kerül meghatározásra.
Kovács Elvira a webshop üzemeltetője a postára adás határidejéért vállal felelősséget. A postára
adást követően a Magyar Posta Zrt. a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a
küldeményt, ezért a küldő felelősséget nem tud vállalni.
A mindenkori szállítási díjak itt találhatók: https://shop.elvisilk.hu/szallitasi-es-fizetesi-informaciok/

LEHETSÉGES FIZETÉSI MÓDOK

• Előre átutalás a megadott bankszámlaszámra
• Bankkártyás fizetés. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül
valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást
nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény,
engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
• Személyesen történő átvétel esetén készpénzben.
Amennyiben banki előreutalás fizetési módot választott a Vevő, a megrendelt termékek árát a
megrendelés visszaigazolását követő 1 munkanapon belül szükséges átutalni a megrendelés
visszaigazolásában megadott bankszámla számra. Amennyiben ez nem teljesül, úgy Kovács
Elvira webshopja szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.
Az átutalásnak az alábbi bankszámlára kell megérkeznie: 11773487-01696019
Késedelmes fizetés esetén évi 10% késedelmi kamat kerül felszámításra.
A megrendelt termékek áráról és a szállítási költségről kiállított online számlát, az összeg
számlámra érkezése után a Vevő email címére küldjük.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A készleten lévő termékre vonatkozó megrendelések szállítását 8 munkanapon belül biztosítjuk.
A személyes átvételre minden esetben telefonon történt egyeztetés után van lehetőség.
A megrendelt termékeket a termékek sértetlenségét megőrző csomagolásban, bélelt
papírdobozban vagy légpárnás borítékban adjuk át a fuvarozónak kiszállításra.
Fontos, hogy a Vevő saját érdekében a csomag sértetlenségét minden esetben a kézbesítő
jelenlétében ellenőrizze. Sérült csomag esetén vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a
csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán
akkor van lehetősége a Vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a
reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részünkre bemutatja.
Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, szükséges, hogy a küldemény
átvételének időpontjáról a kézbesítő készítsen igazolást, de legalább aláírással és dátummal
igazolja (a küldemény csomagolásán, vagy az átvételi elismervény Vevőnél maradó példányán),
a sérülés tényét. Amennyiben a Vevő élni kíván az elállási jogával, úgy az igazolás másolatát is
mellékelni kell az elállási nyilatkozatához.

ELÁLLÁS JOGA

A csomagküldő internetes vállalatokra (interneten forgalmazókra) vonatkozó jogszabály
értelmében a vásárlónak joga van az áru átvételét követő 14 munkanapon belül a vásárlástól
indoklás nélkül elállni. A rendeléstől való elállást a Vevőnek minél hamarabb jeleznie kell eladó
felé telefonon, vagy e-mailben. A 14 munkanapos határidő a megrendelt termékek
kézhezvételének napján kezdődik. Ebben az esetben az elállásról való tudomásszerzésétől
számított tizennégy napon belül visszatérítésre kerül a Vevő által ellenszolgáltatásként
megfizetett teljes összeg. A Vevő az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles az átvett
terméket visszaküldeni. Az áru visszajuttatásának költségeit a Vevő viseli. A vételár
visszatérítése a termék visszajuttatása után lehetséges. Az árucikk csak az eredeti
csomagolásban, az eredeti okmányokkal és számlával együtt szolgáltatható vissza. A termékeket
csak bontatlan csomagolásban áll módunkban visszavenni. Amennyiben az árucikk sérült, vagy
viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának
megtérítését.
A vásárlót nem illeti meg a vásárlástól való elállás joga (általános érvényű szabályok):
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és
a Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát
elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás
által nem befolyásolható, és az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó
személyére szabtak (egyéni felirattal láttak el stb.);
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból
az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul
vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi
szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől
számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére
keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE ÉS MÓDJA

Panasszal írásban az alábbi címekre küldött levélben vagy e-mailben, szóban pedig az alábbi
telefonszámon teheti meg:
Levélben: Kovács Elvira 8264 Szigliget, Kossuth L. u. 24.
E-mailben: info@elvisilk.hu
Telefonon: munkanapokon 9-18 óra között, a 20/344-9797 számon.
A panaszok kezeléséhez szükséges a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adat.
A telefonon érkező panaszokat azonnal kivizsgáljuk és visszajelzést adunk, illetve lehetőség
szerint orvosoljuk azt. Ha a Vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban kell
elküldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra
vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.
Az írásbeli panaszokat 15 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat
indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat
panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:
megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az
illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;
jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az
illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás
a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu
weboldalon talál);
elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság
(bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);
a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a
panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;
az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi
hatóság ellenőrzi;
A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.
Minden, a jelen ÁSZF-ben nem szerepeltetett ügyben a hatályos PTK törvények, és jogszabályok
irányadók.
Hatályos: 2020.06.01-től

ÁSZF letöltés